Vi reduserer plasten i emballasjen

Frem til høstlanseringen 2019 besto emballasjen kun av plast, men nå har vi endret til en pappunderbane med et minimalt plastlag.

Pappunderbanen inneholder under 20 % plast og kan derfor sorteres som papp hjemme i husholdningene. Dette er et pilotprosjekt som er under stadig utvikling og vi jobber tett med vår leverandør for å finne løsninger som kan redusere plastmengden ytterlige i fremtiden. Vi er ikke i mål enda, men med denne endringen sparer vi miljøet for hele 20 tonn* plast årlig - og dette kun på et enkelt produkt. 

 

* Beregnet ut ifra estimert salgsvolum.